Organisaties

Agentschap voor onderwijsdiensten

Koning Albert ll-laan 15
1210 Brussel
http://www.agodi.be/

werking
overkoepelende organisatie die alle diensten centraliseert.

doelgroep
iedereen die in aanraking komt met het onderwijs

Cel voor schoolmaatschappelijk werk ( provincie Oost-Vlaanderen )

website: http://www.desocialekaart.be/provincie-oost-vlaanderen-cel-voor-schoolmaatschappelijk-werk-501935

CLB

Kattenstraat 65
8800 Roeselare
051 25 97 00
http://www.clbroeselare.be
eb.eraleseorblc|ofni#eb.eraleseorblc|ofni

werking:
Leerlingenbegeleiding op 4 domeinen:
• Onderwijsloopbaan-begeleiding
• Leren en studeren
• Psychisch en sociaal functioneren
• Preventieve gezondheidszorg

doelgroep:
Leerlingen uit basis- en secundair onderwijs.

Departement Onderwijs en Vorming

Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Gratis telefoonnummer:1700
http://onderwijs.vlaanderen.be

werking:
Departement Onderwijs en Vorming verschaft een hele waaier aan informatie aan zowel aan ouders, leerlingen, studenten, cursisten als aan onderwijspersoneel, directies en adminstraties van onderwijsinstellingen.

doelgroep:

Ouders, leerlingen, studenten, cursisten als aan onderwijspersoneel, directies en adminstraties van onderwijsinstellingen.

De Tandem

Dienst Thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke beperking Oost-Vlaanderen
Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
09 228 95 56
http://www.de-tandem.be

werking:
De vereniging biedt verschillende thuisbegeleiding en nog vele andere diensten aan mensen met een verstandelijke beperking.

doelgroep:
Minderjarige en meerderjarige personen met een verstandelijke handicap.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

werking:
The European Agency for Special Needs is een onafhankelijke organisatie die een samenwerkingsplatform tussen alle lidstaten om te komen tot meer inclusieve onderwijssystemen in Europa. Hun doel is om de verschillende lidstaten op te ondersteunen met wetenschappelijk gefundeerde bewijzen.

doelgroep:
31 leden: alle lidstaten en de landen met verschillende taalgemeenschappen hebben een vertegenwoordiger per landstaal.

Expertisecentrum Exentra

Grote Steenweg 40,
2600 Berchem
03 297 30 88
http://www.exentra.be/

werking:
Exentra heeft als doel zoveel mogelijk mogelijk hoogbegaafde mensen te bereiken en te helpen, ook hun omgeving

doelgroep:
hoogbegaafden en hun omgeving

GRIP

Vooruitgangstraat 323,
1030 Schaarbeek
02 214 27 60
http://www.gripvzw.be
eb.wzvpirg|ofni#eb.wzvpirg|ofni

werking:
Vlaamse burgerrechtenorganisatie van, door en voor personen met een beperking die een handicap ervaren of zich identificeren als een persoon met een handicap. geen individuele hulpverlening enkel doorverwijzing Vlaamse burgerrechtenorganisatie van, door en voor personen met een beperking die een handicap ervaren of zich identificeren als een persoon met een handicap. Vlaamse burgerrechtenorganisatie van, door en voor personen met een beperking die een handicap ervaren of zich identificeren als een persoon met een handicap:- ijveren voor de rechten van personen met een handicap- beleid beïnvloeden en sensibiliseren- werking opbouwen rond drie zwaartepunten: mensenrechten (anti-discriminatiewetgeving en redelijke aanpassingen); kwaliteit van bestaan (autonomie); ervaringsdeskundigheid (visievorming over bijvoorbeeld handicapidentiteit of beeldvorming)- scholen, verenigingen…informeren- jaarlijkse Open-GRIPdag, jaarlijks Medewerkersweekend, 2 x jaar Voelspriet, vormings-en discussieavonden, website.

doelgroep:
Mensen met een handicap en hun familieleden of wettelijke vertegenwoordigers.

GO!ouders

Het Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
http://www.go-ouders.be

werking:
Dit is een ouderkoepelorganisatie van het Gemeenschapsonderwijs of GO! Hun werking draait voornamelijk om de ouders een stem te geven binnen het GO! Zij ondersteunen en begeleiden de ouderwerkingen in de GO! instellingen.

doelgroep:
Ouders van leerlingen van de onderwijsinstellingen van het GO! onderwijsnet.

Inclusief Buitengewoon

www.inclusiefbuitengewoon.be
moc.liamg|noowegnetiuBfeisulcnI#moc.liamg|noowegnetiuBfeisulcnI

werking:

  • ijveren voor het behoud van een buitengewoon onderwijs
  • ijveren voor een opwaardering van dit buitengewoon onderwijs en eventueel hervorming waar nodig
  • ijveren voor een buitengewoon onderwijs verbonden met één of meerdere gewone scholen

doelgroep:
Voor ouders van kinderen met buitengewone noden.

Inclusie UGent

Universiteit Gent
Vakgroep Orthopedagogiek
Sint-Pietersnieuwstraat 25
B-9000 Gent
http://www.inclusie.ugent.be

werking:
Deze site probeert de deskundigheid rond inclusief onderwijs te bundelen naar een brede groep van geïntersseerden.
Inclusie UGent wilt tips en suggesties geven aan ouders, leerkrachten, …

doelgroep:
Ouders, begeleiders, ondersteuners, leerkrachten, scholen, geïnteresseerden, …

Inclusie Vlaanderen vzw

Giraudlaan 24
1030 Schaarbeek
eb.nerednaalveisulcni|taairaterces#eb.nerednaalveisulcni|taairaterces
Tel. 0472 516 898
www.inclusievlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/inclusie.vlaanderen

werking:
Inclusie Vlaanderen wil voor personen met een verstandelijke handicap een zo inclusief mogelijk leven, met ondersteuning waar nodig.
De kerndoelstellingen: personen met een verstandelijke handicap het recht geven op alles wat een andere burger ook heeft.

doelgroep:
Dit is een vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap.

Kinderrechtencommissariaat

https://www.kinderrechtencommissariaat.be
Contact:
Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg
1000 Brussel 86
02 552 98 00
eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik#eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik
https://www.kinderrechtencommissariaat.be

werking:
De Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement. Klachten worden behandeld door de Klachtenlijn en signalen die door kinderen of professionals worden gegeven worden omgezet tot concreet beleidsadvies.

doelgroep:
Voor kinderen en jongeren.

Onderwijsinspectie

Vlaamse Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 88 50
eb.nerednaalv|eitcepsnisjiwredno.taairaterces#eb.nerednaalv|eitcepsnisjiwredno.taairaterces
http://www.onderwijsinspectie.be

werking:
De opdrachten van de onderwijsinspectie zijn doorlichten, controles, adviseringen, onderzoeken, en andere.

doelgroep:
Onderwijsinstellingen van alle netten en van alle niveaus en types.

OVI, Steunpunt Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie (OVI)
Eekbulk 28
9840 De Pinte
09/220 52 59
eb.eisulcniroovsreduo|ofni#eb.eisulcniroovsreduo|ofni

werking:
Het is een vereniging van en door ouders die instaan voor het verdedigen van alle kinderen en jongeren met een beperking zodat ze als volwaardige mensen aanvaard worden. Ze willen ook de deelname van deze kinderen aan het maatschappelijk leven bevorderen.

doelgroep:
Ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie.

Prodia mee(r) met diagnostiek

zonder adres
http://prodiagnostiek.be/

werking:
dit is een project om diagnostische protocollen te ontwikkelen. Medewerkers zijn CLB-personeelsleden die een aantal uur zijn vrij gesteld om hier tijd voor vrij te maken.

doelgroep:
ondersteuning van CLB's en schoolteams

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

SIHO
Campus Hoogpoort Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15
9000 Gent
http://www.siho.be/

Valérie Van Hees - coördinator
eb.ohis|seehnav.eirelav#eb.ohis|seehnav.eirelav
09 234 90 38
0474 39 18 38

werking:
SIHO ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen,
door middel van advies, intervisie, coaching en vorming.

doelgroep:
Instellingen en studenten met een functiebeperking.

**Studieondersteuning de Katrol **

website: http://www.desocialekaart.be/de-katrol-studie-en-opvoedingsondersteuning-aan-huis-de-haan-541725

doelgroep: jongeren
doel: ondersteuning bieden

Unia, Interfederaal Gelijkekansen-centrum

Koningsstraat 138,
1000 Brussel
02 212 30 00
http://www.unia.be
eb.ainu|ofni#eb.ainu|ofni

werking:
Unia is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in bevorderen van non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing… En dit in alle maatschappelijke domeinen (arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, welzijn, vrijetijdbestending, cultuur en burgerschap…)

doelgroep:
Iedereen die informatie nodig heeft over discriminatie op grond van de volgende door de wet beschermde criteria: zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale afkomst, geboorte, vermogen, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke of syndicale overtuiging handicap, fysieke of genetische eigenschap.
Iedereen die met racisme of discriminatie geconfronteerd wordt.

VCOV

VCOV
Berkendreef 7
3220 Holsbeek
Tel: 016 38 81 00
eb.vocv|ofni#eb.vocv|ofni
http://www.vcov.be/vcov

werking:
De VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen. Ouderparticipatie is hun kernopdracht.
doelgroep:
Ouders en ouderverenigingen

Vlaamse Bemiddelingscommissie

Adres per regio
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-bemiddelingscommissie
Gratis telefoonnummer: 1700

werking:
De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

doelgroep:
Ouders, het CLB en scholen.

VLVO

Contact:
VLVO
Boomgaardstraat 175
2070 Burcht
050 31 95 38
eb.ovlv|ofni#eb.ovlv|ofni
http://www.vlvo.be/

werking:
De Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs ofwel VLVO werd eind 2014 opgericht. De vereniging beoogt een representatief netoverschrijdend orgaan te zijn dat alle directeurs en beleidsmedewerkers uit het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs vertegenwoordigt.

doelgroep:
Alle directies en beleidsmedewerkers binnen de verschillende netten van het onderwijs.

VSK

VSK
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel
Tel: 02 894 74 10
GSM: 0495 60 25 20
eb.lepeoknereilohcs|ofni#eb.lepeoknereilohcs|ofni
https://www.scholierenkoepel.be

werking:
De Vlaamse Scholierenkoepel vzw of kortweg VSK is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de koepel van alle leerlingenraden in Vlaanderen en versterkt leerlingenparticipatie op school. VSK geeft opleidingen, workshops en bijscholingen aan leerlingen en leerkrachten.
doelgroep:
Voor alle leerlingen van alle leeftijden en voor leerkrachten.