Bronnenlijst

A

 • Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109-124.
 • Ampe, T., Ghesquiëre, P. (2014). Wat na type 8 onderwijs? De secundaire schoolloopbaan van leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 33 (1) 3-12.
 • Annals of Dyslexia: An interdisciplinary journal of the international dyslexia association (vol.67). (2017). US: Springer.

Via databank: Springerlink.

 • Arbeau, K. A., & Coplan, R. J. (2007). Kindergarten teachers’ beliefs and responses to hypothetical prosocial, asocial, and antisocial children. Merrill-Palmer Quarterly, 53, 291–318.
 • Arbeau, K. A., Coplan, R. J., & Weeks, M. (2010). Shyness, teacher-child relationships, and socio-emotional adjustment in grade 1. International Journal of Behavioral Development, 34, 259–269.

B

 • Baillieul, M., (reg.) & Van Sieleghem, N. (reg.). (2017). Breedhoek: m-decreet: inclusief of exclusief? [video]. België: LUCA School of Arts.
 • Bazo Lessius Mechelen (2015). Hoever gaat onze zorg?: verslagboek zevende Vlaamse Impulsdag voor basis- en secundair onderwijs. Mechelen: Lessius Mechelen.
 • Bfr. ( 1 februari 2018). Huis van het Kind stelt speciale speelkoffer voor. Het Nieuwsblad, 9.
 • Boonen, R. (2015) Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Brusseel, A. (20 maart 2018). Laat de leraar lesgeven. De Standaard, 40. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • Buydens, H., Dehaene, G., & Van de Walle, B. (2014). Het verhaal van Odi: Leren omgaan met dysfasie. Destelbergen: SIG
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
 • Bandura, Albert. Social learning theory, 1977
 • Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239–253.

C

 • Cavet, J. & Sloper, P. (2004). Participation of disabled children in individual decisions about their lives and in public decisions about service development. Children & Society, 18, 278-290.
 • Centrum zitstil. (z.d.). behandeling ADHD,ADD. Geraadpleegd op 24februari 2018, op http://www.zitstil.be/adhd-add/behandeling/
 • Ceuleman, A., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., Vancayseele, M.,& Van Leeuwen, K. (2012).STICORDI en het recht op redelijke aanpassing bij leerstoornissen in het secundair onderwijs. Leuven: Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin (SWVG).
 • Coppin, B., Halsberghe, E., Van Herzeele, M., & Van Den Steen, L. (2008). Aanpak bij leerstoornissen op school en thuis: STICORDI-maatregelen. De Pinte: Sprankel.
 • Coubergs, C., Struyven, K., Gheyssens, E., & Engels, N. (2015). Het BKD-leerkrachtmodel: binnenklasdifferentiatie realiseren in de klas. Impuls 45(3), 151-159.
 • Craninckx, N. (2015). M-decreet: Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Hoe vijfjarigen met ontwikkelingsdysfasie ondersteunen in hun auditieve analyse als voorbereiding op hun overgang naar het eerste leerjaar [eindwerk]. Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=nl_BE
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95, 821–832.
 • Cheah, C., & Rubin, K. (2004). European American and Mainland Chinese mothers’ responses to aggression and social withdrawal in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 28, 83–94.
 • Coolahan, K. C., Fantuzzo, J., Mendez, J. L., & McDermott, P. A. (2000). Preschool peer interactions and readiness to learn: relationships between classroom peer play and learning behaviors and conduct. Journal of Educational Psychology, 92, 458–465.
 • Coplan, R. J. (2000). Assessing nonsocial play in early childhood: conceptual and methodological approaches. In K. Gitlin-Weiner & A. Sandgrund (red.), Play diagnosis and assessment (2e druk. pag. 563–598). New York: Wiley.

D

 • Daenen, J. (2017). Inclusief onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de ondersteunende rol van het CLB bij het ontwikkelen van een zorgvisie op school in het kader van het M-decreet [eindwerk]. Heverlee: campus Sociale School Heverlee.
 • Damiaans, R. (2 maart 2018). “Vrije schoolkeuze is belangrijk voor hoogbegaafde kinderen”. Het Belang van Limburg, 4. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • De Man, L. (2016). Beleid voeren in het onderwijs: Een selectie uit 7 jaar handboek beleidvoerend vermogen. Brussel: Politeia.
 • De Munck, K. & E. De Schauwer (2016). De competentiebegeleider doet ertoe! Onderzoek in opdracht van de pedagogische begeleidingsdiensten. [presentatie]. Gent: Vakgroep Orthopedagogie UGent.
 • Departement Onderwijs § Vorming (2016a). Operatie Tarra. Onderzoek naar planlast[eindrapport]. Brussel: Vlaamse Overheid. Geraadpleegd op 31 maart 2018 op http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/20160120-eindrapport-OperatieTarra.pdf
 • Departement Onderwijs & Vorming (2016b). Procesevaluatie van de implementatie van deze maatregel in schooljaar 2015-2016 [evaluatie]. Geraadpleegd op 25 maart 2018 op http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Evaluatie%20van%20de%20pre-waarborgregeling%20basisonderwijs.pdf
 • Departement Onderwijs & Vorming (2018). Meta-evaluatie M-decreet [eindrapport]. Geraadpleegd op http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Synthese%20tussentijdse%20evaluatie%20M-decreet.pdf
 • De Smet, M., Naert, L. & Callens, S. (2016). Iedereen mee in de boot van het M-decreet. Schoolwijzer Basis,2, 17-20. Geraadpleegd via cov.acv-online.be
 • D'Espallier, A. (2015).Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter. Brugge: Die Keure.
 • D’Espallier, A. (2016). Tot de M-de macht. Evaluatie van het M-decreet’ Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –Beleid 17(1-2),26-34.
 • De Geyter, L. (2004). Geïntegreerd onderwijs, inclusief onderwijs. Vademecum. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
 • Deveneyns, A., Tummers, J. (z.d.). Secondary education degree: an inconclusive determinant of written language proficiency in higher Education [paper]. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/
 • Devroey, A. & Mortier, K. (2002). //Polyfonie in de klas. Een praktijkboek voor inclusie. Leuven: Acco.
 • Devroey, A. (2016). Inclusive practices and co-support in Flemish secondary schools. A qualitative study on inclusive school development. [proefschrift]. Leuven : KU Leuven.*
 • De Vroey, A. (2014). Inclusief onderwijs in Vlaanderen: het M-decreet. Zorgbreed, 11(44), 21-22.
 • De Wilde, J. (2015). Baat of schaadt inclusie? Een vervelende vraag bij het M-decreet [blog]. Geraadpleegd via Lirias.
 • Dirkx, J. (2016). Onderzoek naar de kennis van en de meningen over het M-decreet [eindwerk]. Antwerpen: Thomas More.
 • Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E. (2009). Children’s aggressive behaviour and teacher-child conflict in kindergarten: is teacher perceived control over child behaviour a mediating variable. British Journal of Educational Psychology, 79, 663–675.
 • Dunfield, K. A., & Kuhlmeier, V. A. (2013). Classifying prosocial behavior: children’s responses to instrumental need, emotional distress, and material desire. Child Development, 84, 1766–1776.

E

 • Edu Inc (reg.). (2017). Wat denken onze Vlaamse politici over het M-decreet? [video]. België: Edu Inc.
 • Eeckhout, K., & Boudry, C. (2010). Een label helpt een kind niet vooruit. Kiddo : pedagogisch tijdschrift voor de kinderopvang, 11 (6), 34-36.

F

 • Feys, R., (2016). Dossier evaluatie 1 jaar m-decreet. Onderwijskrant, 178, 21-46.
 • Feys, R., Brasseur, S. (2017). M-decreet: verontrustende decembermaand: pleidooien voor radicaal inclusief onderwijs & afschaffen b.o.-scholen; verzet van praktijkmensen & lerarenvakbonden. Onderwijskrant, 180, 5-11.
 • Flujit, D., Struyf, E. & Bakker C. (2016). Samen lesgeven: co-teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.

G

 • Gheysen, T. (2014). Het M-decreet: Wat verandert er voor CLB? Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 26 (4) 34-40.
 • Gheysen, T. (2015). De rol van het CLB binnen het M-decreet. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, 45 (3), 142-150.
 • Gheysen, T. (2008). "Inclusie" versus "zorg op maat". Caleidoscoop: Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen, 20 (5) 17-20.
 • Gheysen, T., & Schulpen, Y. (2011). Attestering Buitengewoon Onderwijs (BuO) en Advies Geïntegreerd Onderwijs (GON): Een netoverstijgende visie. Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 23 (6) 16-25.
 • Gibson, S. (2006). Beyond a ‘culture of silence’: inclusive education and the liberation of ‘voice’. Disability and Society, 21 (4), 315-329.
 • GO! ouders (2016). Een jaar M - decreet. Wat denken we daarover? Een bevraging van GO! ouders bij de ouders van het GO! onderwijs.[enquête]. Brussel: GO! ouders.
 • Grielens, S. (2016). Het M-decreet, een belangrijke stap naar een inclusief onderwijs: op de thee bij het CLB. Sint-Canisiusblad, 113(4), 12-14.
 • Grunfeld, S., & Fischer, S. (2015). M-decreet: Wat Heeft Een Kind Met Dysfasie Nodig Om Zijn Woordenschat Uit Te Breiden En Woorden Gemakkelijker Te Kunnen Oproepen? (bachelorproef).Tielt: Katholieke hogeschool Vives onderwijs
 • Grip (2014). Commentaar bij het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet): standpuntnota Grip. Brussel: Grip.
 • Gazelle, H., & Ladd, G. W. (2003). Anxious solitude and peer exclusion: a diathesis-stress model of internalizing trajectories in childhood. Child development, 74, 257–278.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. E. (2004). Collective efficacy beliefs: theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33, 3–13.
 • Goodman, A., Lamping, D., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 1179–1199.
 • Gresham, F. M., & Kern, L. (2004). Internalizing behavior problems in children and adolescents. In R. Rutherford, M. Quinn & S. Mathur (red.), Handbook of research in behavior disorders (pag. 262–281). New York: Guilford.

H

 • Hornby, H. (2014). Inclusive special education. New York: Springer.
 • Hunt, P., Soto, G., Maier, J., Liboiron, N. & Bae, S. (2004). Collaborative teaming to support preschoolers with severe disabilities who are placed in general education early childhood programs. Topics in Early Childhood Special Education, 24 (3), 123-142.

I
J
K

 • Kesteloot, M. (2017). Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs. Het waarborgverhaal (2016-2017) in het secundair onderwijs, regio Oost-Vlaanderen [eindwerk]. Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=nl_BE
 • Kirschner P.A., Sweller J., Clark R.E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work : An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41, 75-86. (doi : 10.1207/s15326985ep4102_1)
 • Klasse (reg.). (2015). Hulp bij het M-decreet. Wie ondersteunt scholen? [video]. België: Klasse.
 • Kinderrechtencommissariaat (2012) (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of Niet? Het Kind Achter Het Label (brochure). Brussel: Kinderrechtencommissariaat.
 • Kinderrechtencommissariaat (2015-2016).Knelpuntennota. Implementatie M-decreet: een tussentijdse evaluatie[knelpuntennota]. PDF-document. Geraadpleegd op https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/2015_2016_11_knelpuntennota_m-decreet_31_mei_2016.pdf

*L**

 • Laeremans, J. (2015). Het ABC van het M-decreet. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, 45 (23) 110-119.
 • Lang, J.M. (2017, 10 juni). A welcoming classroom. chronicle of higher education,p.1.

Via databank: Academic search complete.

 • Lazonder, A. W. & Harmsen, R. (2016). ‘Meta-analysis of inquiry-based learning: Effects of guidance. Review of Educational Research, 86, 681-718. Gedownload van http://rer.aera.net
 • Lebeer, J., Wilssens, M., Struyf, E., e.a. (2010). Het nieuwe leerzorgkader in de praktijk getest. Zorgbreed: tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 7(26), 14-23.
 • Leysen, J. (2016). De beweging naar inclusief onderwijs. Een kosmopolitische benadering. Utrecht: CNV Onderwijs.

M

 • Mara, D., Mara, E. (2012). Curriculum Adaption in Inclusive Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4004-4009.
 • Marimuthu, S., Cheong, L.S., (2015). Inclusive Education for Social Transformation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 317-322.
 • Masschelein, J., Simons, M. (2005). The Strategy of the Inclusive Education Apparatus. Studies in Philosophy and Education, 24, 117-138.
 • Meirsschaut, M., De Smet, M., D’haeyer, J., Naert, L. (2017). Op de grens van het gemeenschappelijk curriculum: beslissingsprocessen rond de doorstroom en uitstroom van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften [wetenschappelijk onderzoek]. Geraadpleegd via http://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren/sites/sites.arteveldehogeschool.be.partnersinleren/files/opdegrens_eindrapport_20170831.pdf
 • Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2014). Klaar voor redelijke aanpassingen, een leidraad (leidraad).Gent: Arteveldehogeschool
 • Mervielde, A. (2015). Inclusie op school: het M-decreet toegepast. Brussel: Uitgeverij Politeia nv.
 • Mijland, E. (2009). Integreren doe je niet alleen. Het groep-in-school-model in de praktijk:integratieklas. De Blauwe Bloem. Antwperpen-Apeldoorn: Garant.
 • Mortier, K. (2010). Creating supports for children with disabilities in general education classrooms: from an expert model to a partnership model. Gent: Orthopedagogische Reeks, 34.
 • Mortier, K. (2010). Het creëren van ondersteuning voor kinderen met een beperking in klassen van het reguliere onderwijs: van een expertmodel naar een partnerschapsmodel [samenvatting proefschrift]. Gent: UGent. Geraadpleegd via https://biblio.ugent.be
 • Mortier, K. (2011). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
 • Mortier, K., De Schauwer, E., Van De Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen: Garant.
 • Mortier, K., De Schauwer, E., & Van Hove, G. (2007). Weerstand tegen inclusief onderwijs bekeken vanuit de succesfactoren. Wereld van het jonge kind, 35, 354-357. Geraadpleegd via scholar.google.be
 • Mortier, K., Hunt, P., Desimpel, L. & Van Hove, G. (2012). Participatie van kinderen met een beperking en hun ouders in de realisatie van inclusief onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51(6), 319-330. Geraadpleegd via https://scholar.google.be
 • Mortier, K., Van Hove, G., & De Schauwer, E. (2008). “Het is gewoon een kind”: onderzoek over inclusief onderwijs: ervaringen van leer krachten. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 17, 4-21.
 • Mu, G.M. , Hu, Y. , Wang, W. (2017). Building resilience of students with disabilities in China: The role of inclusive education teachers. Teaching and Teacher Education, 67, 125-134.

N
O

Via databank: sceince direct.

 • Olivier, N. (2017). De Kracht Van Het M-decreet (bachelorproef). Torhout: katholieke hogeschool.
 • Onderwijsinspectie (2017). Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-Decreet in de centra van de leerlingenbegeleiding. [rapport]. Geraadpleegd op 31 maart 2018 op http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/M-rapport%20def.pdf
 • OVI, Steunpunt Ouders voor Inclusie (2016). Drempels en barrières. Samen met ouders op pad. Ervaringen uit de praktijk in het realiseren van inclusief onderwijs. [rapport]. De Pinte: OVI.

P

 • Pameijer, N., Van Beukering, T.(2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering (Derde volledig herwerkte uitgave ed.). Leuven: Acco.
 • Pameijer, N., Van Beukering, T., De Lange, S., Schulpen, Y., & Van de Veire, H. (2010). Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe! Leuven: Acco.
 • Pameijer, N., Van Beukering, T., & De Lange, S. (2009). Handelingsgericht werken op school: Een handreiking voor het schoolteam : Samen met collega's, leerlingen en ouders aan de slag (Tweede druk ed.). Leuven: Acco.
 • Pameijer, N., Van Beukering, T., Schulpen, Y., & Van de Veire, H. (2007). Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco.
 • Pedagogische begeleidingsdienst van het GO. (2013). STICORDI: een nieuwe generatie. Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? (visietekst). Geraadpleegd via http://www.g-o.be/media/1931/go-_visietekst_sticordi_def.pdf.
 • Pedagogische begeleidingsdienst van het GO.(2015). Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs (visietekst).geraadpleegd via http://pro.g-o.be/blog/Documents/201511_visie_leerbegeleiding_bao.pdf.
 • Pétry, K., Ghesquière P., Jansen D., Vanhelmont L. (2013). GON en ION anno 2010. [eindrapport]. Leuven: KU Leuven, Katholieke Hogeschool Leuven.
 • Picavet, J. (2016). Happy teachers will change the world: Voelen leerkrachten in het lager onderwijs zich nog bekwaam om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die in het gewoon onderwijs blijven of komen, optimaal te begeleiden [eindwerk]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=nl_BE
 • Plein extra: aflevering 4 (2000) [video]. Hilversum: TeleacNOT.
 • Prodia. (z.d.). mee(r) met diagnostiek. Geraadpleegd op 24 februari 2018, op http://www.prodiagnostiek.be/

Q
R

 • Rubin, K. H., & Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50, 506–534.

S

 • Scheeren, A. (2017). ‘Inclusief onderwijs komt er gewoon, het kan niet anders’. Kind & Adolescent Praktijk, 16(4), 28-32. Geraadpleegd via www.springerlink.com
 • Schraepen, B. (26 januari 2018). Wat Ontario kan, moet Vlaanderen ook kunnen. De Standaard, 33.
 • Schuman, H. (2007). Passend Onderwijs – pas op de plaats of stap vooruit? Tijdschrift voor orthopedagogiek, 46, 267-280. Geraadpleegd via https://scholar.google.be
 • Steunpunt diversiteit en leren. (z.d.). thema: krachtige leeromgeving. Geraadpleegd op 24februari 2018, op http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/themas/krachtige-leeromgeving
 • Stichting integratie gehandicapten (2014).Fonologische ontwikkeling bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie: een longitudinale studie. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 23 (86) 32-59.
 • Struyf E., Verschueren K., Verachtert P., Adriaensens S., Vermeersch B., Van de Putte I, et al. (2012). Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predicatoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten. [eindrapport]. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool.
 • Struyf, E., Bodvin K., Jacobs K. (2016). Toeleiding naar het zorgaanbod. Een onderzoek naar bestaande praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. [eindrapport]. Antwerpen: UA.
 • Swinnen, L. (2015). (Geen goesting)?!: hoe motiveer ik kinderen en jongeren? Leuven: Van Haelewyck
 • Switten, S. (2017, 9 november). Mijn leven met dysfasie.[video]. Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=XMjmdL-zdhM

T

 • Tamayo, M., Rebolledo, J., & Besoaín-Saldaña, A. (2017). Monitoring inclusive education in Chile: Differences between urban and rural areas. International Journal of Educational Development, 53, 110-116. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/
 • Thomas, C. (1999). Female Forms. Experiencing and understand disability. Philadelphia: Open University Press.

U

V

 • VCOV (2015). Bevraging VCOV ‘Ouders over het M-decreet. [enquête] Holsbeek: VCOV.
 • Valcke, A., Bollaert, K., & Schotanus, A. (2014). Professionalisering op school: Meer dan een nascholingsplan (ASP onderwijs). Brussel: Uitgeverij ASP.
 • Vancaeneghem, J., El Mabrouk, F. (17 januari 2018). M-decreet krijgt een C-attest. Het Nieuwsblad, 12.
 • Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (red.) (2017). Orthopedagogische werkvelden in beweging: recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
 • Van Den Broeck, W. (2016). Analyse en aanbevelingen n.a.v. de eerste ervaringen met het M-decreet [analyse]. Geraadpleegd via http://www.vub.ac.be/KLEP/UserFiles/File/Wim/M-decreet%20aanbevelingen.pdf
 • Vandewalle, E., Boets, B., Ghesquière, P., & Zink, I. (2014). Fonologische ontwikkeling bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie: Een longitudinale studie. Signaal : Significant Voor De Professionele Hulpverlener, 23 (86) 3
 • Van Hees, V. (2005). Dyslexie in het secundair onderwijs: STICORDI-maatregelen : Een noodzaak voor dyslectici. Signaal : Significant Voor De Professionele Hulpverlener,14 (52),4-17.
 • Vanheusden, K. (2018, 24 februari). Mijn dochter heeft vier jaar verloren. Gazet van Antwerpen, p.20.

Geraadpleegd via https://gva.be

 • Vankersschaever, S. (2018, 25januari). Wie niet horen kan, voelt het. De Standaard, p.10

Geraadpleegd via www.destandaard.be

 • Van Hove G. (1999). Het recht van alle kinderen. Inclusief onderwijs. Het perspectief van ouders en kinderen. Leuven: Acco.
 • Van Wonterghem, C. (2016). Het M-decreet in het deeltijds onderwijs: kansen en gevaren [eindwerk]. Heverlee: campus Sociale School Heverlee.
 • Van Wynendaele, M. (2016, 17 april). reportage M-decreet ll [Video].

Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=xf_ZqeZUAAc

 • Van Zeir, G. (2017) Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Verberckmoes, Y. (24 maart 2018). ‘Moeten we nu ook verpleger spelen?’. De Morgen, 5. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • Verbruggen, M. (2016). Zijn kinderen met een beperking beter af met het M-decreet? Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 17 (2), 155-161.
 • Ver Heyen, W., Lamberts, M., Mertens, E., Henderickx, E., Janvier, R., De Prins, P. (2003). Tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen [samenvatting]. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/
 • Verlinden, A, & Naessens, D. (2007). Anders dan gewoon [Tv-uitzending]. Vilvoorde: VTM.
 • Verlinde, L. (2015). Prodia verbouwt en vernieuwt : Het Algemeen Diagnostisch Protocol. Caleidoscoop : Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen. 27 (3), 6-14.
 • Verschueren, K., Struyf E., De Haene L. (2015). Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: Samenhang, afstemming en verklarende factoren. [eindrapport]. Leuven: KU Leuven/ UA.
 • Verschueren, K., Struyf, E., Vervoort, E., Bodvin, K., & De Haene, L. (2016). Buitenschoolse hulp en zorg op school: Succes verzekerd!? Antwerpen: Garant.
 • Vlaams Parlement. (2018, 17 januari). Actuele vraag over het evaluatierapport betreffende de invoering van het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken [Video].

Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1221989/verslag/1223585

 • Vlaamse Scholierenkoepel (2015). Radar-bevraging: Zorg op school- inclusief onderwijs en M-decreet. [enquête]. Brussel: VSK.
 • Vlaamse Scholierenkoepel (2016). Van lerenslang. Scholierenrapport. Wat 17.000 leerlingen in de nieuwe eindtermen willen. [eindrapport]. Brussel: VSK.
 • VLVO (2016). Resultaten bevraging M-decreet [enquête]. Geraadpleegd op http://www.vlvo.be

W

 • Wallyn, E.(2011). STICORDI-maatregelen Voor Kinderen Met Leerstoornissen (bachelorproef).Torhout: KATHO ReNo.
 • Willems, K. (2018). GON-begeleiding voor slechtzienden: de blinde vlek tussen redelijke aanpassingen en inclusief onderwijs. De Boeck & Larcier.
 • Wuyts, B., Andries, G. (red.) (2008). In beeld: personen met een handicap: dialoog over mogelijkheden en hindernissen [interview]. Destelbergen: Sig.
  • Mu, G. M., Hu, Y., & Wang, Y. (2017). Building resilience of students with disabilities in China: The role of inclusive education teachers. Teaching and Teacher Education, 67, 125-134. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/

X
Y

 • Young, K., Mannix McNamara, P., & Coughlan, B. (2017). Authentic inclusion-utopian thinking? – Irish post-primary teachers' perspectives of inclusive education. Teaching and Teacher Education, 68, 1-11. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/

Z

 • Zink, I. & Breuls, M. (2016). Ontwikkelingsdysfasie: Een stoornis die meer aandacht dan namen verdient (3de, ongewijzigde druk ed.). Antwerpen: Garant.