Bronnenlijst

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109-124.
Ampe, T., Ghesquiëre, P. (2014). Wat na type 8 onderwijs? De secundaire schoolloopbaan van leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 33 (1) 3-12.
Annals of Dyslexia: An interdisciplinary journal of the international dyslexia association (vol.67). (2017). US: Springer.
Arbeau, K. A., & Coplan, R. J. (2007). Kindergarten teachers’ beliefs and responses to hypothetical prosocial, asocial, and antisocial children. Merrill-Palmer Quarterly, 53, 291–318.
Arbeau, K. A., & Coplan, R. J. (2007). Kindergarten teachers’ beliefs and responses to hypothetical prosocial, asocial, and antisocial children. Merrill-Palmer Quarterly, 53, 291–318.
Arbeau, K. A., Coplan, R. J., & Weeks, M. (2010). Shyness, teacher-child relationships, and socio-emotional adjustment in grade 1. International Journal of Behavioral Development, 34, 259–269.
Arbeau, K. A., Coplan, R. J., & Weeks, M. (2010). Shyness, teacher-child relationships, and socio-emotional adjustment in grade 1. International Journal of Behavioral Development, 34, 259–269.
Baillieul, M., (reg.) & Van Sieleghem, N. (reg.). (2017). Breedhoek: m-decreet: inclusief of exclusief? [video]. België: LUCA School of Arts.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Bandura, Albert. Social learning theory, 1977
Bazo Lessius Mechelen (2015). Hoever gaat onze zorg?: verslagboek zevende Vlaamse Impulsdag voor basis- en secundair onderwijs. Mechelen: Lessius Mechelen.
Bfr. ( 1 februari 2018). Huis van het Kind stelt speciale speelkoffer voor. Het Nieuwsblad, 9.
Boonen, R. (2015) Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239–253.
Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239–253.
Brusseel, A. (20 maart 2018). Laat de leraar lesgeven. De Standaard, 40. Geraadpleegd via academic.gopress.be
Buydens, H., Dehaene, G., & Van de Walle, B. (2014). Het verhaal van Odi: Leren omgaan met dysfasie. Destelbergen: SIG
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95, 821–832.
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95, 821–832.
Cavet, J. & Sloper, P. (2004). Participation of disabled children in individual decisions about their lives and in public decisions about service development. Children & Society, 18, 278-290.
Centrum zitstil. (z.d.). behandeling ADHD,ADD. Geraadpleegd op 24februari 2018, op http://www.zitstil.be/adhd-add/behandeling/
Ceuleman, A., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., Vancayseele, M.,& Van Leeuwen, K. (2012).STICORDI en het recht op redelijke aanpassing bij leerstoornissen in het secundair onderwijs. Leuven: Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin (SWVG).
Cheah, C., & Rubin, K. (2004). European American and Mainland Chinese mothers’ responses to aggression and social withdrawal in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 28, 83–94.
Cheah, C., & Rubin, K. (2004). European American and Mainland Chinese mothers’ responses to aggression and social withdrawal in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 28, 83–94.
Coolahan, K. C., Fantuzzo, J., Mendez, J. L., & McDermott, P. A. (2000). Preschool peer interactions and readiness to learn: relationships between classroom peer play and learning behaviors and conduct. Journal of Educational Psychology, 92, 458–465.
Coolahan, K. C., Fantuzzo, J., Mendez, J. L., & McDermott, P. A. (2000). Preschool peer interactions and readiness to learn: relationships between classroom peer play and learning behaviors and conduct. Journal of Educational Psychology, 92, 458–465.
Coplan, R. J. (2000). Assessing nonsocial play in early childhood: conceptual and methodological approaches. In K. Gitlin-Weiner & A. Sandgrund (red.), Play diagnosis and assessment (2e druk. pag. 563–598). New York: Wiley.
Coplan, R. J. (2000). Assessing nonsocial play in early childhood: conceptual and methodological approaches. In K. Gitlin-Weiner & A. Sandgrund (red.), Play diagnosis and assessment (2e druk. pag. 563–598). New York: Wiley.
Coppin, B., Halsberghe, E., Van Herzeele, M., & Van Den Steen, L. (2008). Aanpak bij leerstoornissen op school en thuis: STICORDI-maatregelen. De Pinte: Sprankel.
Coubergs, C., Struyven, K., Gheyssens, E., & Engels, N. (2015). Het BKD-leerkrachtmodel: binnenklasdifferentiatie realiseren in de klas. Impuls 45(3), 151-159.
Craninckx, N. (2015). M-decreet: Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Hoe vijfjarigen met ontwikkelingsdysfasie ondersteunen in hun auditieve analyse als voorbereiding op hun overgang naar het eerste leerjaar [eindwerk]. Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=nl_BE
D’Espallier, A. (2016). Tot de M-de macht. Evaluatie van het M-decreet’ Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –Beleid 17(1-2),26-34.
Daenen, J. (2017). //Inclusief onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de ondersteunende rol van het CLB bij het ontwikkelen van een zorgvisie op school in het kader van het M-decreet
[eindwerk]. Heverlee: campus Sociale School Heverlee.
Damiaans, R. (2 maart 2018). “Vrije schoolkeuze is belangrijk voor hoogbegaafde kinderen”. Het Belang van Limburg, 4. Geraadpleegd via academic.gopress.be
De Geyter, L. (2004). Geïntegreerd onderwijs, inclusief onderwijs. Vademecum. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
De Man, L. (2016). Beleid voeren in het onderwijs: Een selectie uit 7 jaar handboek beleidvoerend vermogen. Brussel: Politeia.
De Munck, K. & E. De Schauwer (2016). De competentiebegeleider doet ertoe! Onderzoek in opdracht van de pedagogische begeleidingsdiensten. [presentatie]. Gent: Vakgroep Orthopedagogie UGent.
De Smet, M., Naert, L. & Callens, S. (2016). Iedereen mee in de boot van het M-decreet. Schoolwijzer Basis,2, 17-20. Geraadpleegd via cov.acv-online.be
De Vroey, A. (2014). Inclusief onderwijs in Vlaanderen: het M-decreet. Zorgbreed, 11(44), 21-22.
De Wilde, J. (2015). Baat of schaadt inclusie? Een vervelende vraag bij het M-decreet [blog]. Geraadpleegd via Lirias.
Departement Onderwijs & Vorming (2016b). Procesevaluatie van de implementatie van deze maatregel in schooljaar 2015-2016 [evaluatie]. Geraadpleegd op 25 maart 2018 op http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Evaluatie%20van%20de%20pre-waarborgregeling%20basisonderwijs.pdf
Departement Onderwijs & Vorming (2018). Meta-evaluatie M-decreet [eindrapport]. Geraadpleegd http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Synthese%20tussentijdse%20evaluatie%20M-decreet.pdf
Departement Onderwijs § Vorming (2016a). Operatie Tarra. Onderzoek naar planlast[eindrapport]. Brussel: Vlaamse Overheid. Geraadpleegd op 31 maart 2018 op http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/20160120-eindrapport-OperatieTarra.pdf
D'Espallier, A. (2015).Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter. Brugge: Die Keure.
Deveneyns, A., Tummers, J. (z.d.). Secondary education degree: an inconclusive determinant of written language proficiency in higher Education [paper]. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/
Devroey, A. & Mortier, K. (2002). Polyfonie in de klas. Een praktijkboek voor inclusie. Leuven: Acco.
Devroey, A. (2016). Inclusive practices and co-support in Flemish secondary schools. A qualitative study on inclusive school development. [proefschrift]. Leuven : KU Leuven.*
Dirkx, J. (2016). Onderzoek naar de kennis van en de meningen over het M-decreet [eindwerk]. Antwerpen: Thomas More.
Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E. (2009). Children’s aggressive behaviour and teacher-child conflict in kindergarten: is teacher perceived control over child behaviour a mediating variable. British Journal of Educational Psychology, 79, 663–675.
Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E. (2009). Children’s aggressive behaviour and teacher-child conflict in kindergarten: is teacher perceived control over child behaviour a mediating variable. British Journal of Educational Psychology, 79, 663–675.
Dunfield, K. A., & Kuhlmeier, V. A. (2013). Classifying prosocial behavior: children’s responses to instrumental need, emotional distress, and material desire. Child Development, 84, 1766–1776.
Dunfield, K. A., & Kuhlmeier, V. A. (2013). Classifying prosocial behavior: children’s responses to instrumental need, emotional distress, and material desire. Child Development, 84, 1766–1776.
Edu Inc (reg.). (2017). Wat denken onze Vlaamse politici over het M-decreet? [video]. België: Edu Inc.
Eeckhout, K., & Boudry, C. (2010). Een label helpt een kind niet vooruit. Kiddo : pedagogisch tijdschrift voor de kinderopvang, 11 (6), 34-36.
Feys, R., (2016). Dossier evaluatie 1 jaar m-decreet. Onderwijskrant, 178, 21-46.
Feys, R., Brasseur, S. (2017). M-decreet: verontrustende decembermaand: pleidooien voor radicaal inclusief onderwijs & afschaffen b.o.-scholen; verzet van praktijkmensen & lerarenvakbonden. Onderwijskrant, 180, 5-11.
Flujit, D., Struyf, E. & Bakker C. (2016). Samen lesgeven: co-teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.
Gazelle, H., & Ladd, G. W. (2003). Anxious solitude and peer exclusion: a diathesis-stress model of internalizing trajectories in childhood. Child development, 74, 257–278.
Gazelle, H., & Ladd, G. W. (2003). Anxious solitude and peer exclusion: a diathesis-stress model of internalizing trajectories in childhood. Child development, 74, 257–278.
Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1221989/verslag/1223585
Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=xf_ZqeZUAAc
Geraadpleegd via https://gva.be
Geraadpleegd via www.destandaard.be
Gheysen, T. (2008). "Inclusie" versus "zorg op maat". Caleidoscoop: Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen, 20 (5) 17-20.
Gheysen, T. (2014). Het M-decreet: Wat verandert er voor CLB? Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 26 (4) 34-40.
Gheysen, T. (2015). De rol van het CLB binnen het M-decreet. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, 45 (3), 142-150.
Gheysen, T., & Schulpen, Y. (2011). Attestering Buitengewoon Onderwijs (BuO) en Advies Geïntegreerd Onderwijs (GON): Een netoverstijgende visie. Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 23 (6) 16-25.
Gibson, S. (2006). Beyond a ‘culture of silence’: inclusive education and the liberation of ‘voice’. Disability and Society, 21 (4), 315-329.
GO! ouders (2016). Een jaar M - decreet. Wat denken we daarover? Een bevraging van GO! ouders bij de ouders van het GO! onderwijs.[enquête]. Brussel: GO! ouders.
Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. E. (2004). Collective efficacy beliefs: theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33, 3–13.
Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. E. (2004). Collective efficacy beliefs: theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33, 3–13.
Goodman, A., Lamping, D., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 1179–1199.
Goodman, A., Lamping, D., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 1179–1199.
Gresham, F. M., & Kern, L. (2004). Internalizing behavior problems in children and adolescents. In R. Rutherford, M. Quinn & S. Mathur (red.), Handbook of research in behavior disorders (pag. 262–281). New York: Guilford.
Gresham, F. M., & Kern, L. (2004). Internalizing behavior problems in children and adolescents. In R. Rutherford, M. Quinn & S. Mathur (red.), Handbook of research in behavior disorders (pag. 262–281). New York: Guilford.
Grielens, S. (2016). Het M-decreet, een belangrijke stap naar een inclusief onderwijs: op de thee bij het CLB. Sint-Canisiusblad, 113(4), 12-14.
Grip (2014). Commentaar bij het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet): standpuntnota Grip. Brussel: Grip.
Grunfeld, S., & Fischer, S. (2015). M-decreet: Wat Heeft Een Kind Met Dysfasie Nodig Om Zijn Woordenschat Uit Te Breiden En Woorden Gemakkelijker Te Kunnen Oproepen? (bachelorproef).Tielt: Katholieke hogeschool Vives onderwijs
Hornby, H. (2014). Inclusive special education. New York: Springer.
Hunt, P., Soto, G., Maier, J., Liboiron, N. & Bae, S. (2004). Collaborative teaming to support preschoolers with severe disabilities who are placed in general education early childhood programs. Topics in Early Childhood Special Education, 24 (3), 123-142.
Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2008). The prosocial classroom: teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79, 491–525.
Keiley, M. K., Lofthouse, N., Bates, J. E., Dodge, K. A., & Pettit, G. S. (2003). Differential risks of covarying and pure components in mother and teacher reports of externalizing and internalizing behavior across ages 5 to 14. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 267–283.
Kesteloot, M. (2017). Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs. Het waarborgverhaal (2016-2017) in het secundair onderwijs, regio Oost-Vlaanderen [eindwerk]. Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=nl_BE
Kinderrechtencommissariaat (2012) (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of Niet? Het Kind Achter Het Label (brochure). Brussel: Kinderrechtencommissariaat.
Kinderrechtencommissariaat (2015-2016).Knelpuntennota. Implementatie M-decreet: een tussentijdse evaluatie[knelpuntennota]. PDF-document. Geraadpleegd op https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/2015_2016_11_knelpuntennota_m-decreet_31_mei_2016.pdf
Kirschner P.A., Sweller J., Clark R.E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work : An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41, 75-86. (doi : 10.1207/s15326985ep4102_1)
Klasse (reg.). (2015). Hulp bij het M-decreet. Wie ondersteunt scholen? [video]. België: Klasse.
Klassen, R. M., & Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers’ self-efficacy and job satisfaction: teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102, 741–756.
Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W. H., Huan, V. S., Wong, I. Y., & Georgiou, T. (2009). Exploring the validity of a teachers’ self-efficacy scale in five countries. Contemporary Educational Psychology, 34, 67–76.
Kokkinos, C. M., & Kargiotidis, A. (2016). Rating students’ problem behaviour: the role of teachers’ individual characteristics. Educational Psychology, 36(8), 1516.
Kokkinos, C. M., Panayiotou, G., & Davazoglou, A. M. (2005). Teacher appraisals of student behaviors. Psychology in the Schools, 42, 79–89.
Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: directions for future research. Educational Review, 53, 27–35.
Laeremans, J. (2015). Het ABC van het M-decreet. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, 45 (23) 110-119.
Lambert, R. G., McCarthy, C., O’Donnell, M., & Wang, C. (2009). Measuring elementary teacher stress and coping in the classroom: validity evidence for the classroom appraisal of resources and demands. Psychology in the Schools, 10, 973–988.
Lang, J.M. (2017, 10 juni). A welcoming classroom. chronicle of higher education,p.1.Via databank: Academic search complete.
Lazonder, A. W. & Harmsen, R. (2016). ‘Meta-analysis of inquiry-based learning: Effects of guidance. Review of Educational Research, 86, 681-718. Gedownload van http://rer.aera.net
Lebeer, J., Wilssens, M., Struyf, E., e.a. (2010). Het nieuwe leerzorgkader in de praktijk getest. Zorgbreed: tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 7(26), 14-23.
Leeuwen, K. van, Meerschaert, T., Bosmans, G., Medts, L. de, & Braet, C. (2006). The strengths and difficulties questionnaire in a community sample of young children in Flanders. European Journal of Psychological Assessment, 22, 189–197.
Leysen, J. (2016). De beweging naar inclusief onderwijs. Een kosmopolitische benadering. Utrecht: CNV Onderwijs.
Liljequist, L., & Renk, K. (2007). The relationships among teachers’ perceptions of student behaviour, teachers’ characteristics, and ratings of students’ emotional and behavioural problems. Educational Psychology, 27, 557–571.
Maassen, G. H., & Bakker, A. B. (2001). Suppressor variables in path models: definitions and interpretations. Sociological Methods & Research, 30, 241–270.
Malecki, C. K., & Elliott, S. N. (2002). Children’s social behaviors as predictors of academic achievement: a longitudinal analysis. School Psychology Quarterly, 17, 1–23.
Mara, D., Mara, E. (2012). Curriculum Adaption in Inclusive Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4004-4009.
Marimuthu, S., Cheong, L.S., (2015). Inclusive Education for Social Transformation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 317-322.
Maschke, B. (2010). Pedagogisch-didactische behoeften van leerlingen met ADHD. Ongepubliceerde masterthese. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
Masschelein, J., Simons, M. (2005). The Strategy of the Inclusive Education Apparatus. Studies in Philosophy and Education, 24, 117-138.
Meirsschaut, M., De Smet, M., D’haeyer, J., Naert, L. (2017). Op de grens van het gemeenschappelijk curriculum: beslissingsprocessen rond de doorstroom en uitstroom van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften [wetenschappelijk onderzoek]. Geraadpleegd via http://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren/sites/sites.arteveldehogeschool.be.partnersinleren/files/opdegrens_eindrapport_20170831.pdf
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2014). Klaar voor redelijke aanpassingen, een leidraad (leidraad).Gent: Arteveldehogeschool
Mervielde, A. (2015). Inclusie op school: het M-decreet toegepast. Brussel: Uitgeverij Politeia nv.
Mijland, E. (2009). Integreren doe je niet alleen. Het groep-in-school-model in de praktijk:integratieklas. De Blauwe Bloem. Antwperpen-Apeldoorn: Garant.
Mortier, K. (2010). Creating supports for children with disabilities in general education classrooms: from an expert model to a partnership model. Gent: Orthopedagogische Reeks, 34.
Mortier, K. (2010). Het creëren van ondersteuning voor kinderen met een beperking in klassen van het reguliere onderwijs: van een expertmodel naar een partnerschapsmodel [samenvatting proefschrift]. Gent: UGent. Geraadpleegd via https://biblio.ugent.be
Mortier, K. (2011). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
Mortier, K., De Schauwer, E., & Van Hove, G. (2007). Weerstand tegen inclusief onderwijs bekeken vanuit de succesfactoren. Wereld van het jonge kind, 35, 354-357. Geraadpleegd via scholar.google.be
Mortier, K., De Schauwer, E., Van De Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen: Garant.
Mortier, K., Hunt, P., Desimpel, L. & Van Hove, G. (2012). Participatie van kinderen met een beperking en hun ouders in de realisatie van inclusief onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51(6), 319-330. Geraadpleegd via https://scholar.google.be
Mortier, K., Van Hove, G., & De Schauwer, E. (2008). “Het is gewoon een kind”: onderzoek over inclusief onderwijs: ervaringen van leer krachten. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 17, 4-21.
Mu, G. M., Hu, Y., & Wang, Y. (2017). Building resilience of students with disabilities in China: The role of inclusive education teachers. Teaching and Teacher Education, 67, 125-134. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/
Mu, G.M. , Hu, Y. , Wang, W. (2017). Building resilience of students with disabilities in China: The role of inclusive education teachers. Teaching and Teacher Education, 67, 125-134.
Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (6e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén.
O’hare, A. (2017). Communication disorders in preschool children. Paediatrics and Child Health, 27, 447-453. https://doi.org/10.1016/j.paed.2017.06.001 Via databank: sceince direct.
Olivier, N. (2017). De Kracht Van Het M-decreet (bachelorproef). Torhout: katholieke hogeschool.
Olson, J., & Cooper, P. (2001). Dealing with disruptive children in the classroom. London: Routledge.
Onderwijsinspectie (2017). Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-Decreet in de centra van de leerlingenbegeleiding. [rapport]. Geraadpleegd op 31 maart 2018 op http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/M-rapport%20def.pdf
OVI, Steunpunt Ouders voor Inclusie (2016). Drempels en barrières. Samen met ouders op pad. Ervaringen uit de praktijk in het realiseren van inclusief onderwijs. [rapport]. De Pinte: OVI.
Pameijer, N., Van Beukering, T.(2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering (Derde volledig herwerkte uitgave ed.). Leuven: Acco.
Pameijer, N., Van Beukering, T., & De Lange, S. (2009). Handelingsgericht werken op school: Een handreiking voor het schoolteam : Samen met collega's, leerlingen en ouders aan de slag (Tweede druk ed.). Leuven: Acco.
Pameijer, N., Van Beukering, T., De Lange, S., Schulpen, Y., & Van de Veire, H. (2010). Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe! Leuven: Acco.
Pameijer, N., Van Beukering, T., Schulpen, Y., & Van de Veire, H. (2007). Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco.
Pedagogische begeleidingsdienst van het GO. (2013). STICORDI: een nieuwe generatie. Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? (visietekst). Geraadpleegd via http://www.g-o.be/media/1931/go-_visietekst_sticordi_def.pdf.
Pedagogische begeleidingsdienst van het GO.(2015). Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs (visietekst).geraadpleegd via http://pro.g-o.be/blog/Documents/201511_visie_leerbegeleiding_bao.pdf.
Pétry, K., Ghesquière P., Jansen D., Vanhelmont L. (2013). GON en ION anno 2010. [eindrapport]. Leuven: KU Leuven, Katholieke Hogeschool Leuven.
Pianta, R. C. (1999). Assessing child-teacher relationships. In R. C. Pianta, Enhancing relationships between children and teachers (pp. 85–104). Washington, DC: American Psychological Association.
Picavet, J. (2016). Happy teachers will change the world: Voelen leerkrachten in het lager onderwijs zich nog bekwaam om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die in het gewoon onderwijs blijven of komen, optimaal te begeleiden [eindwerk]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=nl_BE
Plein extra: aflevering 4 (2000) [video]. Hilversum: TeleacNOT.
Prodia. (z.d.). mee(r) met diagnostiek. Geraadpleegd op 24 februari 2018, op http://www.prodiagnostiek.be/
Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: applications and data analysis methods. Newbury Park: SAGE.
Raudenbush, S. W., Rowan, B., & Cheong, Y. F. (1992). Contextual effects on the self-perceived efficacy of high school teachers. Sociology of Education, 65, 150–167.
Roehrig, A. D., Pressley, M., & Talotta, D. (2002). Stories of beginning teachers: first year challenges and beyond. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Roorda, D. L., Koomen, H. M., Spilt, J. L., Thijs, J. T., & Oort, F. J. (2013). Interpersonal behaviors and complementarity in interactions between teachers and kindergartners with a variety of externalizing and internalizing behaviors. Journal of School Psychology, 51, 143–158.
Roorda, D. L., Verschueren, K., Vancraeyveldt, C., Van Craeyevelt, S., & Colpin, H. (2014). Teacher–child relationships and behavioral adjustment: transactional links for preschool boys at risk. Journal of School Psychology, 52, 495–510.
Ross, J. A., Cousins, J. B., & Gadalla, T. (1996). Within-teacher predictors of teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 12, 385–400.
Rubin, K. H., & Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50, 506–534.
Rubin, K. H., & Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50, 506–534.
Rudasill, K. M., & Rimm-Kaufman, S. E. (2009). Teacher–child relationship quality: the roles of child temperament and teacher-child interactions. Early Childhood Research Quarterly, 24, 107–120.
Scheeren, A. (2017). ‘Inclusief onderwijs komt er gewoon, het kan niet anders’. Kind & Adolescent Praktijk, 16(4), 28-32. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Schraepen, B. (26 januari 2018). Wat Ontario kan, moet Vlaanderen ook kunnen. De Standaard, 33.
Schuman, H. (2007). Passend Onderwijs – pas op de plaats of stap vooruit? Tijdschrift voor orthopedagogiek, 46, 267-280. Geraadpleegd via https://scholar.google.be
Smeets, E., Ledoux, G., Blok, H., Felix, C., Heurter, A., Kuijk, J. van, & Vergeer, M. (2013). Op de drempel van passend onderwijs: beleid en aanbod rond specifieke onderwijsbehoeften in zes samenwerkingsverbanden. Nijmegen: ITS.
Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C., & Mol Lous, A. (2015). Passende competenties voor passend onderwijs: onderzoek naar competenties in het basisonderwijs. Nijmegen: ITS.
Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2009). Widening the view on teacher-child relationships: teachers’ narratives concerning disruptive versus nondisruptive children. School Psychology Review, 38, 86–101.
Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. T. (2011). Teacher wellbeing: the importance of teacher-student relationships. Educational Psychology Review, 23, 457–477.
Spilt, J. L., Koomen, H. M., Thijs, J. T., & Leij, A. van der (2012). Supporting teachers’ relationships with disruptive children: the potential of relationship-focused reflection. Attachment & Human Development, 14, 305–318.
Steunpunt diversiteit en leren. (z.d.). thema: krachtige leeromgeving. Geraadpleegd op 24februari 2018, op http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/themas/krachtige-leeromgeving
Stichting integratie gehandicapten (2014).Fonologische ontwikkeling bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie: een longitudinale studie. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 23 (86) 32-59.
Stipek, D., & Miles, S. (2008). Effects of aggression on achievement: does conflict with the teacher make it worse? Child Development, 79, 1721–1735.
Struyf E., Verschueren K., Verachtert P., Adriaensens S., Vermeersch B., Van de Putte I, et al. (2012). Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predicatoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten. [eindrapport]. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool.
Struyf, E., Bodvin K., Jacobs K. (2016). Toeleiding naar het zorgaanbod. Een onderzoek naar bestaande praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. [eindrapport]. Antwerpen: UA.
Sutherland, K. S., & Oswald, D. P. (2005). The relationship between teacher and student behavior in classrooms for students with emotional and behavioral disorders: transactional processes. Journal of Child and Family Studies, 14, 1–14.
Swinnen, L. (2015). (Geen goesting)?!: hoe motiveer ik kinderen en jongeren? Leuven: Van Haelewyck
Switten, S. (2017, 9 november). Mijn leven met dysfasie.[video]. Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=XMjmdL-zdhM
Tamayo, M., Rebolledo, J., & Besoaín-Saldaña, A. (2017). Monitoring inclusive education in Chile: Differences between urban and rural areas. International Journal of Educational Development, 53, 110-116. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/
Thomas, C. (1999). Female Forms. Experiencing and understand disability. Philadelphia: Open University Press.
Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944–956.
Tsouloupas, C. N., Carson, R. L., Matthews, R., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2010). Exploring the association between teachers’ perceived student misbehaviour and emotional exhaustion: the importance of teacher efficacy beliefs and emotion regulation. Educational Psychology, 30, 173–189.
UNIA (2016). Inclusief onderwijs in Vlaanderen. Een tussentijdse evaluatie[rapport]. Geraadpleegd via https://www.unia.be/nl
UNIA (2016). Met een handicap naar de school van je keuze. Redelijke aanpassingen in het onderwijs.PDF-document. Geraadpleegd via https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1182-UNIA_brochure_EcoleHandicap-NL-AS.pdf
Valcke, A., Bollaert, K., & Schotanus, A. (2014). Professionalisering op school: Meer dan een nascholingsplan (ASP onderwijs). Brussel: Uitgeverij ASP.
Van Den Broeck, W. (2016). Analyse en aanbevelingen n.a.v. de eerste ervaringen met het M-decreet [analyse]. Geraadpleegd via http://www.vub.ac.be/KLEP/UserFiles/File/Wim/M-decreet%20aanbevelingen.pdf
Van Hees, V. (2005). Dyslexie in het secundair onderwijs: STICORDI-maatregelen : Een noodzaak voor dyslectici. Signaal : Significant Voor De Professionele Hulpverlener,14 (52),4-17.
Van Hove G. (1999). Het recht van alle kinderen. Inclusief onderwijs. Het perspectief van ouders en kinderen. Leuven: Acco.
Van Wonterghem, C. (2016). Het M-decreet in het deeltijds onderwijs: kansen en gevaren [eindwerk]. Heverlee: campus Sociale School Heverlee.
Van Wynendaele, M. (2016, 17 april). reportage M-decreet ll [Video].
Van Zeir, G. (2017) Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Vancaeneghem, J., El Mabrouk, F. (17 januari 2018). M-decreet krijgt een C-attest. Het Nieuwsblad, 12.
Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (red.) (2017). Orthopedagogische werkvelden in beweging: recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
Vandewalle, E., Boets, B., Ghesquière, P., & Zink, I. (2014). Fonologische ontwikkeling bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie: Een longitudinale studie. Signaal : Significant Voor De Professionele Hulpverlener, 23 (86) 3
Vanheusden, K. (2018, 24 februari). Mijn dochter heeft vier jaar verloren. Gazet van Antwerpen, p.20.
Vankersschaever, S. (2018, 25januari). Wie niet horen kan, voelt het. De Standaard, p.10
VCOV (2015). Bevraging VCOV ‘Ouders over het M-decreet. [enquête] Holsbeek: VCOV.
Ver Heyen, W., Lamberts, M., Mertens, E., Henderickx, E., Janvier, R., De Prins, P. (2003). Tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen [samenvatting]. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/
Verberckmoes, Y. (24 maart 2018). ‘Moeten we nu ook verpleger spelen?’. De Morgen, 5. Geraadpleegd via academic.gopress.be
Verbruggen, M. (2016). Zijn kinderen met een beperking beter af met het M-decreet? Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 17 (2), 155-161.
Verlinde, L. (2015). Prodia verbouwt en vernieuwt : Het Algemeen Diagnostisch Protocol. Caleidoscoop : Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen. 27 (3), 6-14.
Verlinden, A, & Naessens, D. (2007). Anders dan gewoon [Tv-uitzending]. Vilvoorde: VTM.
Verschueren, K., Struyf E., De Haene L. (2015). Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: Samenhang, afstemming en verklarende factoren. [eindrapport]. Leuven: KU Leuven/ UA.
Verschueren, K., Struyf, E., Vervoort, E., Bodvin, K., & De Haene, L. (2016). Buitenschoolse hulp en zorg op school: Succes verzekerd!? Antwerpen: Garant.
Vlaams Parlement. (2018, 17 januari). Actuele vraag over het evaluatierapport betreffende de invoering van het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken [Video].
Vlaamse Scholierenkoepel (2015). Radar-bevraging: Zorg op school- inclusief onderwijs en M-decreet. [enquête]. Brussel: VSK.
Vlaamse Scholierenkoepel (2016). Van lerenslang. Scholierenrapport. Wat 17.000 leerlingen in de nieuwe eindtermen willen. [eindrapport]. Brussel: VSK.
VLVO (2016). Resultaten bevraging M-decreet [enquête]. Geraadpleegd op http://www.vlvo.be
Wallyn, E.(2011). STICORDI-maatregelen Voor Kinderen Met Leerstoornissen (bachelorproef).Torhout: KATHO ReNo.
Widenfelt, B. M. van, Goedhart, A. W., Treffers, P. D. A., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 281–289.
Willems, K. (2018). GON-begeleiding voor slechtzienden: de blinde vlek tussen redelijke aanpassingen en inclusief onderwijs. De Boeck & Larcier.
Wuyts, B., Andries, G. (red.) (2008). In beeld: personen met een handicap: dialoog over mogelijkheden en hindernissen [interview]. Destelbergen: Sig.
Young, K., Mannix McNamara, P., & Coughlan, B. (2017). Authentic inclusion-utopian thinking? – Irish post-primary teachers' perspectives of inclusive education. Teaching and Teacher Education, 68, 1-11. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/
Zee, M. & Koomen, H. M. Y. (2015, March). Student-specific teacher self-efficacy: investigating the factorial, convergent, and concurrent validity of a new instrument. Poster presented at the biennial meeting of SRCD, Philadelphia, PA.
Zee, M., & Koomen, H. M. Y. (2016). Teacher self-efficacy and its effects on classroom processes, student academic adjustment, and teacher well-being: A synthesis of 40 years of research. Review of Educational Research, 86, 981–1015.
Zee, M., Jong, P. F. de, & Koomen, H. M. Y. (2016a). Teachers’ self-efficacy in relation to individual students with a variety of social-emotional behaviors: A multilevel investigation. Journal of Educational Psychology, 108, 1013–1027.
Zee, M., Koomen, H. M. Y., Jellesma, F. C., Geerlings, J., & Jong, P. F. de (2016b). Inter-and intra-individual differences in teachers’ self-efficacy: a multilevel factor exploration. Journal of School Psychology, 55, 39–56.
Zink, I. & Breuls, M. (2016). Ontwikkelingsdysfasie: Een stoornis die meer aandacht dan namen verdient (3de, ongewijzigde druk ed.). Antwerpen: Garant.